تعداد مقالات: 47
1. رابطه طول-وزن چهار گونه تجاری در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-4

فرهاد کنیه؛ فرشته زراعت پیشه


2. وضعیت جهانی صنعت پرورش ماهیان دریایی در قفس

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-8

حمید اسحق زاده؛ رضا مرتضایی


3. تعیین غلظت کشنده‌ی (LC50 96h) سم دیازینون (Diazinon) روی ماهی سیاه‌کولی (Vimba persa)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-61

محمد منصوری چرهی؛ حامد غفاری فارسانی؛ سیدعلی اکبر هدایتی؛ عبدالرضا جهانبخشی؛ محمد فروهر واجارگاه


5. بررسی غلظت های مختلف نانو اکسید مس ( CuO NPs) در مواجهه با ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 102-105

محبوبه خبازی؛ محمد هرسیج؛ علی اکبر هدایتی؛ حسنا قلی پور


10. بررسی ساختار جوامع کفزیان حاشیه‌ی تالاب هشیلان بر پایه شاخصهای زیستی

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-18

منا مقدم؛ سمیرا کیانی؛ سعید پهلوانی؛ کیادخت رضایی


11. بررسی فونستیکی ماهیان استان خراسان رضوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 58-74

آرش جولاده رودبار؛ سهیل ایگدری


12. بررسی تأثیر تغییرات فصلی مؤلفه های فیزیکی و شیمیایی روی میزان مواد مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 62-69

آسیه حاجی؛ محمدکاظم خالصی؛ خسرو خلیلی جانی


13. پتانسیل کاربرد ماشین بینایی در کاهش صید ضمنی و دور ریز آبزیان در ترال میگو

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 106-112

محمدحسن گرامی؛ حسن صفی یاری؛ عبدالعباس جعفری؛ محمدحسین رئوفت


14. الگوی تخم‌ریزی ماهی هوورمسقطی (Katsuwonus pelamis) در دریای عمان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 111-118

سید عباس حسینی؛ محمدرضا میرزایی؛ بیژن آژنگ؛ شیروان عنایتی


16. اثرات تفاوت در زمانبندی یخ گذاری بر عامل های کیفی گوشت ماهی سفید (Rutilus frisii)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 153-163

پریا رئوفی؛ سید مهدی اجاق؛ بهاره شعبانپور؛ محسن یحیایی


17. بررسی ویژگی های ریخت سنجی و شمارشی سس ماهی کورا (Barbus cyri) در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-24

مژگان زارع شهرکی؛ احسان هاشمی؛ عاطف دارابی؛ سارا جعفری کناری


18. ارزیابی اثرات پساب مزارع پرورش ماهی بر عاملهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه‌ی سیروان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-28

طیب ویسی؛ نصراله احمدی فرد؛ ناصر آق؛ مرتضی کمالی


20. مروری بر مفاهیم لندسکیپ اکولوژی در اکوسیستم رودخانه ای

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 75-86

بتول غفاری خواه؛ حسین مصطفوی؛ احمدرضا محرابیان؛ بابک میرباقری؛ اصغر عبدلی


21. اثر تأخیر در یخ گذاری بر شاخص های حسی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii (Nordmann, 1840

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 113-119

پریا رئوفی؛ سید مهدی اجاق؛ بهاره شعبانپور؛ محسن یحیایی


22. بررسی برخی ویژگی‌های رشد مروارید ماهی (Alburnus hohenackeri) در رودخانه سیاه‌رود استان مازندران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 119-124

ارسلان بهلکه؛ پریسا ملکی؛ صادق عزیزی؛ غلامرضا خزین


23. کاربرد فیبرهای خوراکی در سوریمی و فرآورده های حاصل از آن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 151-157

سکینه حیدری؛ بهاره شعبانپور؛ پرستو عاشوری


24. مقایسه دو نوع زئولیت کلینوپتیلولیت جایگزین بیوفیلتر، جهت حذف آمونیاک در سیستم مداربسته پرورش قزل‌آلای‌رنگین‌کمان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 164-170

احمد احمدی؛ نصراله احمدی فرد؛ دریا فاتحی؛ کاوه نعمت زاده؛ مسعود مهرابی