کاربرد پلی ساکارید ها در آبزی پروری بعنوان محرک های ایمنی و چشم انداز آینده

نویسنده

دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

چکیده

پلی ساکارید­ها با رویکرد­های مختلف شامل اجزای اصلی جیره (نشاسته)، همبندهای غذایی (فیبر ها) و محرک­های ایمنی و رشد در آبزی-پروری مورد استفاده قرار می­گیرند. اگرچه محرک­های ایمنی جدید می­توانند جایگزین ایمن­تری برای آنتی­بیوتیک­ها باشند، با این حال جوانب بسیاری از سیستم ایمنی آبزیان هنوز برای ما ناشناخته بوده و فهم این­که کدام مکانیسم سیستم ایمنی محافظت در برابر عوامل بیماری­زا را بر عهده دارد برای ما دشوار است. پلی ساکارید­ها مولکول­های زیستی مهمی هستند که در گیاهان، جانوران و میکروب­ها حضور دارند. از دهه 1960 پلی ساکارید­ها بعنوان طیف وسیعی از محرک­های ایمنی در نظر گرفته شده­اند. مطالعه عمیق محرک­های ایمنی نشان دهنده توسعه روزافزون استفاده از پلی ساکارید­ها در آبزی پروری می باشد. پلی ساکارید­ها رشد را تحریک، سیستم ایمنی را تقویت و مقاومت در برابر بیماری­ها را بهبود می­بخشند. تحقیقات در حال انجام در ارتباط با مکانیسم عمل پلی ساکارید­ها در آبزیان شواهد علمی بیشتری برای استاندارد سازی بیشتر و کاربرد موثر این گروه در آبزی­پروری را فراهم خواهد کرد. در این مطالعه نقش پلی ساکارید­ها بعنوان محرک­های ایمنی و چشم انداز استفاده از آن­ها در آبزی­پروری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.