اثر تأخیر در یخ گذاری بر شاخص های حسی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii (Nordmann, 1840

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تولید و بهره‌برداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

3 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

4 دانشیار، گروه شیلات، اداره شیلات استان گلستان، معاونت صید و صیادی، گرگان

چکیده

سالم و خوش طعم بودن گوشت ماهی یکی از تمایلات اصلی در خرید و موجب افزایش تقاضای مصرف ماهی تازه است، بنابراین توجه به ویژگی‌های ظاهری ماهی می‌تواند تا حد زیادی سلامت و کیفیت مناسب گوشت را تأیید کند. ماهی سفید (Rutilus frisii) از ماهیان اقتصادی بومی دریای خزر است که از دیرباز به دلیل گوشت لذیذ و ارزش اقتصادی بالا، جایگاهی خاص در میان ایرانیان به خصوص ساکنان مناطق شمالی کشور داشته است. ارزیابی حسی با سنجش برخی از شاخص‌ها مانند پوست، فلس، بافت، موکوس، چشم، آبشش، بو بیانگر کیفیت تازگی ماهی است که با گذشت زمان از درجه‌ی عالی تا نامطلوب کاهش یافتند و اغلب شاخص­های حسی تیمارها از روز 12 به درجه عدم مقبولیت رسیدند. میانگین رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر گوشت ماهی نیز بررسی شد. تأخیر در یخ گذاری و نگه­داری طولانی مدت ماهی در یخ صدمات جدی را در خصوص کیفیت ماهی به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها