شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 139-190 پاییز 1397، صفحه 102-157 تابستان 1397، صفحه 55-101 بهار 1397، صفحه 1-54

مجله شیل

پیشینه انتشار نخستین شماره از مجله شیل (Shil Journal)  به سال ۱۳۸2 برمی‌گردد. مجله شیل به صورت فصلی (هر سه ماه یکبار) و به زبان فارسی و چکیده مقالات آن به هر دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود. مجله شیل به همت انجمن علمی دانشجویی شیلات دانشگاه تهران و  فارغ التحصیلان و دانشجویان دکتری سایر دانشگاههای کشور و خارج از کشور تهیه و منتشر می‌گردد. مقالات این مجله عموماً در شاخه‌های مختلف علوم شیلاتی مانند: تکثیر و پرورش آبزیان، تولید و بهره‌برداری، بوم شناسی آبزیان و عمل آوری منتشر می‌شود. تا پیش از سال 1396، انتشار مقالات برای مجله شیل غالباً مطالعات مروری، ترجمه متون، گردآوری و به صورت چاپی بوده است اما با توجه به رویکرد جدید انجمن علمی دانشجویی شیلات استاندارد­های مجله ارتقا یافته و صرفاً مقالات تحقیقی و مروری به صورت آنلاین و چاپی منتشر می­گردد. متن کامل مقالات نیز به صورت رایگان در وب‌گاه مجله (https://shilsj.ut.ac.ir) در دسترس عموم قرار می گیرد. مقالات منتشره در همایشهای ملی و بین المللی نیز قابل بررسی و چاپ در مجله شیل می باشند.

مجله شیل تاکنون در جشنواره‌های حرکت (رتبه‌ی برگزیده)، تیتر 11 (مقام سوم) و جشنواره‌ی فرهنگ (رتبه‌ی برگزیده)  حائز رتبه گردیده است.

شماره جاری: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، زمستان 1397، صفحه 139-190 

3. کاربرد فیبرهای خوراکی در سوریمی و فرآورده های حاصل از آن

صفحه 151-157

سکینه حیدری؛ بهاره شعبانپور؛ پرستو عاشوری


5. بررسی تنوع ریختی ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestanensis در حوضه گرگانرود

صفحه 166-177

آلتین قجقی؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ کیاوش گلزاریان پور


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی