کاربرد فیبرهای خوراکی در سوریمی و فرآورده های حاصل از آن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

3 2 استادیار، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

امروزه اکثر مصرف کنندگان علاوه بر سالم بودن غذا و ارزش تغذیه­ای آن به اثرات سلامت بخش آن نیز توجه دارند. فرآورده­های غذایی دریایی حاوی پروتئین و چربی­های سودمند هستند ولی دارای فیبر کمی می­باشند که با افزودن فیبرهای خوراکی (فیبر گندم، جودوسر، سلولز و....) از نظر تغذیه­ای کامل­تر می­گردند. غنی­سازی سوریمی و فرآروده­های حاصل از آن با فیبرهای خوراکی می­تواند در جلوگیری از بیمار­های قلبی، دیابت، چاقی موثر باشد. فیبرهای خوراکی می­توانند در سوریمی و فرآروده­های حاصل از آن به عنوان اتصال­دهنده­ها، پرکننده­ها، پوشش­دهنده­ها استفاده شوند و اثرات مثبتی بر pH، بافت، رنگ و ویژگی­های حسی داشته باشند.  با توجه به اینکه اثرات استفاده از فیبرهای مختلف متفاوت می­باشد، بنابراین این مقاله به مروری بر استفاده از فیبرهای مختلف در تولید فرآورده­های سوریمی می­پردازد.

کلیدواژه‌ها