پتانسیل کاربرد ماشین بینایی در کاهش صید ضمنی و دور ریز آبزیان در ترال میگو

نویسندگان

1 دکتری شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز

2 کارشناس ارشد مکانیک، گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

خلیج فارس با تنوع بالای آبزیان مختلف، یکی از مناطق منحصر به فرد در آب‌های آزاد جهان است. هرساله در طول فصل صید میگو بالغ بر 9975 کیلوگرم صید غیر هدف در خلیج فارس همراه با میگو صید می‌شود که عمدتاً ماهیان استخوانی کمتر از سایز LM50 و یا ماهیان غضروفی هستند که ارزش اکولوژیکی بالایی دارند. این آبزیان عمدتاً مصرف بازاری نداشته و ناچاراً در صنایع دیگر نظیر آرد ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تحقیق در صدد است تا به بررسی کاربرد ماشین بینایی در تفکیک گونه‌ای ماهیان بپردازد. درصورتی که ماهیان به دام ‌افتاده در تور ترال میگو به سرعت تفکیک شده و ماهیان غیر هدف به سرعت به دریا بازگردانده شوند، می‌توان امید داشت که درصد بالایی از آن‌ها زنده مانده و به چرخه‌ی اکوسیستم بازگردند.

کلیدواژه‌ها