ارائه یک روش کاربردی- اقتصادی (پرورش ماهی درمخازن شست‌وشوی شن و ماسه) با کاربری دومنظوره

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد تکثیرو پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

3 دانشجوی دکتری بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

افزایش میزان بهره‌برداری از منابع شیلاتی و افزایش تقاضای جهانی برای غذا، ضرورت نگاهی نو به طبیعت و توان بالقوه بخش آبزی‌پروری را به وجود آورده است. اگر بخش آبزی‌پروری با نرخ فعلی در حال گسترش باشد پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 میزان تولیدات آبزی‌پروری به 132 میلیون تن خواهد رسید. امروزه سیستم‌های تولید آبزیان باید برای نیل به تولید محصولات پایدار و اقتصادی برنامه‌ریزی شود. پرورش ماهی در مخازن شن و ماسه با توجه به امکانات بالقوه موجود در معادن شن و ماسه کشور فعالیتی آسان و کم‌هزینه می‌باشد. این‌گونه تولید تلفیقی باعث بهینه کردن مصرف منابع از طریق استفاده مکمل از زمین و آب می‌شود. پرورش ماهی در این نوع از مخازن ازجمله راهکارهای نسبتاً جدید در دنیاست که علاوه بر مصرف بهینه آب، تولید پروتئین به‌عنوان یکی از منابع مهم غذایی انسان‌ها نیز در آن انجام می‌گیرد اولین قدم در این راه شناسایی این نوع از مخازن، و تعیین کیفیت آب آن‌ها می‌باشد. با توجه به تعداد 1437 معدن شن و ماسه در کشور، یک توان بالقوه زیادی برای پرورش ماهی درمخازن شست‌وشوی این معادن وجود دارد با توجه به اینکه تمام مزایای استفاده از این نوع مخازن از اهداف کشاورزی پایدار می‌باشند، پیشنهاد می‌شود که ترویج پرورش ماهی در مخازن شست‌وشوی شن و ماسه موردتوجه بیشتری قرارگرفته و تحقیقات گسترده‌تری در این زمینه جهت نیل به اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها