دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، اسفند 1396، صفحه 146-194 
اثر رنگ‌های مختلف نور بر رشد ماهی مولی(Poecilia latipinna)

صفحه 177-184

سعید شهبازی ناصرآباد؛ حامد غفاری فارسانی؛ مجید عابدی؛ قاسم رشیدیان


تأثیر سم دیازینون بر فراسنجه های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 185-191

امید خان محمدی اطاقسرا؛ نیلوفر کربلایی آقازاده؛ مجتبی ملاآقاپورقراخیلی؛ سعید علی‌نژاد معلم