مروری براستفاده از پروبیوتیک ها و پربیوتیک ها در آبزی پروری و تأثیرآن‌ها برعملکرد دستگاه گوارش ماهیان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی و تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران

2 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

در سال­های اخیر تحقیقات انجام شده در زمینه استفاده از پروبیوتیک­ ها (Probiotic) و پربیوتیک­ ها (Prebiotic) در سراسر جهان نتایج امیدوار کننده­ای به دنبال داشته است. تمایل به افزایش استفاده از پروبیوتیک­ها منجر به شناسایی میکروارگانیسم­هایی شده که ممکن است اثرات مفیدی بر فلور باکتریایی روده‌ی ماهیان داشته باشند. پربیوتیک­ها اساساً برای تغذیه پروبیوتیک­هایی استفاده می­شوند که نسبت به آنزیم­های داخل بدن موجود مقاوم بوده و بنابراین به جایگاهی برای تکثیر و ازدیاد میکروفلور روده­ای تبدیل می­شوند. هرچند استفاده از پربیوتیک­ها در صنعت آبزی پروری هنوز چندان متداول نیست، اما از مزایای آن‌ها می­توان به مقاومت در دماهای بالا اعمال شده در خط تولید پلت و نیز زمان ماندگاری بالا اشاره کرد. هدف از استفاده این محصولات طبیعی تأثیر آن‌ها بر روی فعالیت میکروب­های دستگاه گوارش از طریق تثبیت میکروب­های مطلوب و جلوگیری از تجمع باکتری­های مضر و به دنبال آن کمک به حفظ سلامت ماهی می­باشد. بنابراین، انجام تحقیقات مقایسه­ای به منظور تشریح خصوصیات فلور میکروبی روده‌ی گونه­های غالب آبزیان، مکانیسم­های عملکرد پروبیوتیک و پربیوتیک­ها و اثرات آن‌ها روی اکوسیستم روده، ارزیابی ایمنی و سلامت آبزیان و عملکردآن‌ها لازم و تضمینی است. این موارد برای تشریح روابط، وابسته و به منظور بهینه سازی سطوح به کارگیری پروبیوتیک و پربیوتیک در جیره نیازمند مطالعات جداگانه روی هرگونه پرورشی هستند. در این مقاله در مورد اکولوژی میکروبی دستگاه گوارش ماهی و همچنین پتانسیل کاربرد و چالش­های فراروی استفاده از پرو و پربیوتیک­ها در پرورش ماهیان بررسی و به طور مختصر ذکر شدند. 

کلیدواژه‌ها