بررسی متغیرهای محیطی بر پراکنش سیاه ماهی قنات (Capoeta fusca) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تنوع زیستی، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 استادیار، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده

پیش­بینی یا مدلسازی پراکنش گونه­ها طی چند سال اخیر به یک ابزار مهم جهت حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم­ها تبدیل شده است و برای این منظور طیف گسترده­ای از تکنیک­های مدلسازی توسعه یافته­اند. مدل­ها معمولا با استفاده از ارتباط بین متغیرهای محیطی و سوابق وقوع گونه­ها به شناسایی شرایط محیطی که در آن جمعیت­ها می­توانند حضور داشته باشند می­پردازند. این رویکرد اثبات کرده که ارزش بسیاری برای تولید اطلاعات جغرافیای زیستی داشته و در طیف وسیعی از زمینه­های زیست شناسی حفاظت، محیط زیست و زیست شناسی تکاملی کاربرد می­تواند داشته باشد. اکوسیستم­های آبی ایران در سالهای اخیر همانند سایر دنیا تحت تاثیر انواع فعالیت­های انسانی از قبیل سدسازی، توسعه صنایع، شهرسازی، کشاورزی و غیره  قرار گرفته، بطوریکه باعث تخریب و آلوده شدن بیشتر زیستگاه­های آبی و در نتیجه تهدیدات جدی تنوع زیستی ماهیان را موجب شده­اند. در این مطالعه، توزیع گونه ماهی قنات (Capoeta fusca)  در مقیاس ایران مدل­سازی و مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار در پراکنش آن بررسی شده است

کلیدواژه‌ها