اولین گزارش حضور گاو ماهی دریاچه ای Rhinogobius similis Gill, 1859 در حوضه آبریز نمک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و زمین شناسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

ماهیان غیربومی توسط انسان­ها با اهداف مختلفی نظیر آبزی­پروری، صید ورزشی، کنترل مالاریا و ... به حوضه­های آبریز مختلف در دنیا معرفی شده است، که به­عنوان یک عامل تهدید جدی برای ماهیان بومی شناخته می­شوند. گاوماهی دریاچه­ای به عنوان گونه­ای مهاجم تاکنون از حوضه­ های آبریز هریرود، کاسپین و ارومیه گزارش شده است. در این مطالعه حضور این گونه برای اولین بار از حوضه آبریز نمک با ارائه یک فهرست از ماهیان رودخانه جاجرود و یک بحث پیرامون توجه به گسترش ماهیان غیر بومی ارائه می­گردد.

کلیدواژه‌ها