دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، پاییز 1396، صفحه 104-145 
2. الگوی تخم‌ریزی ماهی هوورمسقطی (Katsuwonus pelamis) در دریای عمان

صفحه 111-118

سید عباس حسینی؛ محمدرضا میرزایی؛ بیژن آژنگ؛ شیروان عنایتی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 146-194 پاییز 1396، صفحه 104-145 تابستان 1396، صفحه 47-103 بهار 1396، صفحه 1-46