دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1396، صفحه 47-103 
3. مروری بر مفاهیم لندسکیپ اکولوژی در اکوسیستم رودخانه ای

صفحه 75-86

بتول غفاری خواه؛ حسین مصطفوی؛ احمدرضا محرابیان؛ بابک میرباقری؛ اصغر عبدلی


6. رابطه‌ی طول-وزن و ضریب وضعیت ماهی هوور (Tunnus tonggol) در خلیج فارس

صفحه 100-103

محمدحسن گرامی؛ مهدی دست‌باز؛ عبدالله اسماعیل زاده


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 146-194 پاییز 1396، صفحه 104-145 تابستان 1396، صفحه 47-103 بهار 1396، صفحه 1-46